Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Nikola Sandrić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Prirodoslovno - matematički fakultet - Matematički odsjek
Sveučilište u Zagrebu
Zagreb
Hrvatska
2006 - 2012
Dr.sc.

 
Prirodoslovno - matematički fakultet - Matematički odsjek
Sveučilište u Zagrebu
Zagreb
Hrvatska
2000 - 2006
dipl. ing. matematike - smjer teorijska matematika