Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Osobni podaci


Igor Palčić

Područje znanosti: Biotehničke znanosti
Polje znanosti: Poljoprivreda
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ulica:Svetošimunska 25
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 00385 1 239 4085
E-mail adresa: