Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Ivana Zubak

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Biologija
Akademski stupanj: Dipl. ing.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u zadru, Pomorski odjel
Ulica:Mihovila Pavlinovića bb
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: