Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Frane Urem - Projekti

Natrag na pregled projekata
Šifra projekta: 004
Vrsta projekta: Gospodarstvo

Opis projekta
Projektiranje i izrada VPN mreže za potrebe Grada Šibenika (povezivanje 20 lokacija proračunskih korisnika sa gradskim sjedištem)

Trajanje: 01/01/2010 - 01/03/2010