Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Osobni podaci


Andrea Dekanić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Temeljne medicinske znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
Ulica:Braće Branchetta 20
Grad:51 000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: