Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Repozitorij dokumenata


Tihomir Živić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Američka književnost II; Engleska književnost IV
Nastava kolegija Američka književnost II i Engleska književnost IV od 2001. do 2006., Strani jezici / Engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, BiH (gostujući asistent).

Američki roman; Viktorijanski roman
Stručni suradnik (asistent) u nastavi kolegija Američki roman i Viktorijanski roman u akademskim godinama 1999./00. i 2000./01., Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Po Bologni - preddiplomska nastava

Sveučilišni preddiplomski interdisciplinarni studij Kulturologije
Engleski jezik 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (smjerovi Knjižničarstvo, Kulturalni menadžment i Medijska kultura)

Poslovni engleski jezik 2, Poslovni engleski jezik 4
Nastava Poslovnog engleskog jezika, preddiplomski studiji Informatičkog menadžmenta, Menadžmenta ruralnog turizma i Poduzetništva usluga, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Engleski jezik; Poslovni engleski jezik
Kolegiji Engleski jezik (F0111, FP111) na Stručnom studiju fizioterapije u Vukovaru tj. Dislociranom studiju fizioterapije u Pregradi, Engleski jezik I - IV (U105, U206, U306, U405) na Stručnom upravnom studiju te Poslovni engleski jezik I - V (T106, T206, T306, T407, T508) na Stručnom studiju trgovine Veleučilišta Lavoslava Ružičke u Vukovaru za redovite i izvanredne studente.

Po Bologni - Diplomska nastava

Poslovni engleski jezik u turizmu I i II; Poslovni engleski jezik I i II
Specijalistički diplomski stručni studij Destinacijskog menadžmenta; Specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta malih i srednjih poduzeća

Po Bologni - Postdiplomska nastava

Sveučilište u Zadru, Poslijediplomski doktorski studij Humanističkih znanosti (Filologija, Književnost)
mentor doktorandici Dini Koprolčec, prof. hrvatskog jezika i književnosti (radni naslov disertacije "Novohistoristički diskurs u djelima Ivane Šojat", komentorica doc. dr. sc. Sanja Knežević)