Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Osobni podaci


Maja Šojat-Bikić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Informacijske i komunikacijske znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Stručni savjetnik


Kontakt adresa

Ustanova:Muzej grada Zagreba
Ulica:Opatička 20
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01 4851 361
E-mail adresa: