Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Osobni podaci


Anita Rakić - Nastavne aktivnosti

Po Bologni - preddiplomska nastava

HIGIJENA
Ekotoksikologija