Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Ivan Macut - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Splitu
Split
Hrvatska
2013 - 2015
Doktor filozofije

 
Pontificia Universita Antonianum
Rim
Italija
2011 - 2013
Doktor teologije - ekumenska teologija

 
Pontificia Universita Lateranum
Rim
Italija
2009 - 2011
magistar teologije - fundamentalna teologija - znanost o religijama

 
Katolički bogoslovni fakultet
Sveučilište u Splitu
Split
Hrvatska
2000 - 2006
diplomirani teolog