Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Osobni podaci


Mila Nadrljanski - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Zagreb
Hrvatska
2014 - 2019
Izabrana u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti. Pokrenut postupak za nastavno zvanje redovitog profesora.

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Zagreb
Hrvatska
2011 - 2016
Izabrana u znanstveno-nastavno zvanje na radno mjesto izvanredni profesor, područje društvene znanosti, polje informacijske znanosti, grana komunikologija.

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Zagreb
Hrvatska
2007 - 2011
Izabrana u znanstveno-nastavno zvanje na radno mjesto docent, područje društvene znanosti, polje informacijske znanosti, grana komunikologija.

 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
Sveučilište u Splitu
Split
Hrvatska
2004 - 2010
. Ponovo izabrana u zvanje višeg predavača za znanstveno područje TEHNIČKIH ZNANOSTI, znanstveno polje ELEKTROTEHNIKA

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zadru
Zadar
Hrvatska
2001 - 2006
Doktor informacijskih znanosti u polju komunikologija

 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
Sveučilište u Splitu
Split
Hrvatska
1998 - 2004
je izbor u zvanje predavača za znanstveno područje TEHNIČKIH ZNANOSTI, znanstveno polje ELEKTROTEHNIKA.

 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
Sveučilište u Splitu
Split
Hrvatska
- 1994
Magistar znanosti na smjeru automatika

 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
Sveučilište u Splitu
Split
Hrvatska
1979 - 1984
diplomirani inženjer na smjeru industrijska elektronika i automatizacija

 
Srednja škola

Gimnazija Vladimir Nazor
Split
Hrvatska
1974 - 1980
Zavšila gimnaziju i maturilala s odličnim uspjehom.

 
Nije specificirano

O.Š. Bruno Ivanović
Split
Hrvatska
1966 - 1974
osnovna stručna sprema

 
Trajna izobrazba

Vođenje i prodaja, Menagment, Ekonomija vremena i Retorika.
Safe Invest
u okviru stručnog usavršavanja završila je tečajeve: Vođenje i prodaja, Menagment, Ekonomija vremena i Retorika
dvije godine 1997-2000
 

Uvod u DOS/VSESIPC/IPROC 4300, Osnove kontrolne naredbe DOS/VSE-a, Uvod u strukt
IBM, Radovljica, Slovenija
četiri tečaja u školi IBM-a u Radovljici: Uvod u DOS/VSESIPC/IPROC 4300, Osnove kontrolne naredbe DOS/VSE-a, Uvod u strukturno programiranje i Obrada u ZASO/DAT u COBOL-u).
dva mjeseca ,1985/86
 

Menadžment medija
Studia Intermedija
stečene vještine
2015
 

Upravljanje vremenom
Nova Ideja
stečene vještine
2014
 

Upravljanje sastancima
Nova Ideja
stečene vještine
2014
 

Timski rad
Nova Ideja
stečene vještine za vođenje timova
2013
 

Rukovođenje
Nova Ideja
stečene vještine rukovođenja i upravljanja
2012