Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci
Repozitorij dokumenata


Lidija Runko Luttenberger

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Druge temeljne tehničke znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Komunalac d.o.o.
Ulica:Jurdani 50b
Grad:51213 Jurdani
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 051505208
GSM 0993132208
E-mail adresa: