Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Marija Valčić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Informacijske i komunikacijske znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:VELEUČILIŠTE BALTAZAR
Ulica:V.NOVAKA 23
Grad:10290 ZAPREŠIĆ
Država:
HRVATSKA
Brojevi telefona:
E-mail adresa: