Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija


Jasna Šulentić Begić - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


članica Odbora za završne i diplomske ispite
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
2018. - 2022.

predsjednica Povjerenstva za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor dekana
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
2018. - 2022.

sudjeluje u provedbi postupka napredovanja u zvanje mentora i savjetnika nastavnika Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti
Agencija za odgoj i obrazovanje
2018. - 2019.

članica Radne skupine za izradu Prijedloga kurikuluma nastavnog predmeta Glazbena kultura i Glazbena umjetnost
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
2018 - 2019

članica Knjižničkog odbora
Umjetnička akademija u Osijeku
2017. - 2018.

predsjednica Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja
Umjetnička akademija u Osijeku
2017. - 2018.

ispitivačica metodike na stručnim ispitima nastavnika Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti
Agencija za odgoj i obrazovanje
2017. - danas

ispitivačica metodike nastave Glazbene kulture na stručnim ispitima za učitelje razredne nastave
Agencija za odgoj i obrazovanje
2015. - danas

članica Etičkog povjerenstva
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku
2015. - 2016.

članica Stručne radne skupine za izradu kurikuluma predmeta Glazbena kultura i Glazbena umjetnost u sklopu Cjelovite kurikularne reforme
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
2015. - 2018.

članica Stegovnog suda za studente
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku
2014. - 2016.

članica Povjerenstva za nastavu i odnose sa studentima
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku
2014. - 2016.

članica Povjerenstva za izradu Nastavnog plana i programa glazbene kulture za osnovnu školu u sklopu HNOS-a
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
2005. - 2006.

voditeljica Stučnoga vijeća učitelja glazbene kulture Osječko-baranjske županije
Agencija za odgoj i obrazovanje
2004. - 2008.
Ostale udruge/društva


sudjeluje u radu Centra za glazbenu poduku Akord u Osijeku
od 2009. - do danas