Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija


Jasna Šulentić Begić - Nastavne aktivnosti

Ostalo

Metodički pristupi nastavi i Refleksivna praksa
Program cjeloživotnog obrazovanja - Pedagoško-psihološka i didaktičko-metodička izobrazba, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku

Sviranje, Teorija glazbe, Glazbena kultura, Metodika glazbene kulture, Glazbena kultura s metodikom
Učiteljski studij/studij Predškolskog odgoja - vanjska suradnica

Po Bologni - preddiplomska nastava

Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta, Pedagoška praksa teorijskih glazbenih predmeta
Umjetnička akademija u Osijeku/Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Po Bologni - Diplomska nastava

Glazbena pedagogija, Metodika nastave glazbe općeobrazovne škole
Umjetnička akademija u Osijeku/Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Poznavanje školske literature
Umjetnička akademija u Osijeku - vanjska suradnica

Metodika glazbene kulture I i II
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku