Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Osobni podaci


Barbara Nakić-Alfirević

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Druge temeljne tehničke znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:GIRK Kalun d.d.
Ulica:Stjepana Radića 5
Grad:22320 Drniš
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +38522888877
GSM +385993177898
E-mail adresa: