Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Sanja Franković - Biografija

Sanja Franković rođena je 4. lipnja 1976. u Vinežu kraj Labina. Osnovnu školu i opću gimnaziju pohađala je u Labinu. Studij hrvatskoga jezika i književnosti završila je u travnju 2001. godine na Filozofskome fakultetu u Rijeci, a Poslijediplomski znanstveni studij književnosti (smjer Teorija i povijest književnosti) na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je u siječnju 2009. magistrirala s temom Mitske sastavnice u djelu Vladimira Nazora. U srpnju 2015. godine na istome je fakultetu završila Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture obranivši doktorski rad Kulturni kontekst hrvatskoga povijesnoga romana s kraja 20. i početkom 21. stoljeća. U zvanje znanstvene suradnice izabrana je 2018. godine. Dosadašnje radno iskustvo stekla je u osnovnim školama, kao zamjenska asistentica na kolegijima Starija hrvatska književnost i Scenska umjetnost Odjela za kroatistiku na Sveučilištu u Zadru te kao lektorica hrvatskoga jezika, književnosti i kulture na Trinity Collegeu u Dublinu.Reference:
Sudjeluje na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima. Radovi su joj objavljeni u znanstvenim časopisima (Riječ, Croatica et Slavica Iadertina, Narodna umjetnost, Forum, Libri et liberi, Život i škola, Dometi, Kolo, Zadarska smotra, Hum, Bosna franciscana, New Review of Children’s Literature and Librarianship, Central Europe) i zbornicima (Zadarski filološki dani, Zlatni danci, Slovo o Maku, Slovo o Hamzi Humi, Bosanskohercegovački slavistički kongres, knj. II., Nazorovi dani, Filološka istraživanja danas, knj. V., Šesti hrvatski slavistički kongres, knj. II.). Na temelju magistarskoga rada 2012. godine objavila je knjigu Maslina i sveti lug. Nazorove mitske teme i motivi. Rukopis knjige Vrijeme zvonika, gradova i pojedinca, koja je nastala opsežnijom doradom doktorskoga rada, prihvaćen je za objavljivanje. rn