Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Mateo Gašparović

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Geodezija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ulica:Kačićeva 26
Grad:10000 Zagreb
Država:
Croatia
Brojevi telefona:Tel. + 385 (1) 4639 223
E-mail adresa: