Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Mateo Gašparović - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: fotogrametrija, daljinska istraživanja, GIS, 3D modeliranje, bespilotni sustavi