Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija
Osobni podaci


Hrvoje Kalem

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Teologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Ulica:Petra Prearadovića 17
Grad:Đakovo 31 400
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: