Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Sandra Kadum-Bošnjak

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Odgojne znanosti
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Ulica:Ivana Matetića Ronjgova 1
Grad:52100 Pula
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. (052) 377 541
E-mail adresa: