Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Sanja Kiš Žuvela

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Znanost o umjetnosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu
Ulica:Trg maršala Tita 12
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: