Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Tomislav Rastovski

Područje znanosti: Interdisciplinarna područja znanosti
Polje znanosti: Projektni menadžment
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Visoko učilište Algebra
Ulica:Ilica 242
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: