Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Boško Knežić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilite u Zadru
Ulica:Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 023/ 200-719
E-mail adresa: