Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Jadranka Ažić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Teologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Predavač


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Jordanovac 110
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: