Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Leo Budin - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


član Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu
u okviru Sabora Republike Hrvatske

Član Radne skupine za razradu projektnog zadatka
Hrvatsko društvo za promicanje informatičkog obrazovanja

predsjednik
udruga HDPIO