Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Leo Budin - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Operacijski sustavi I
Uloga i zadaci operacijskih sustava. Sklopovske podloge za ostvarivanje funkcija operacijskih sustava. Programi, programski zadaci, procesi i dretve unutar računalnog sustava. Međusobno isključivanje dretvi. Jezgra operacijskog sustava. Komunikacija između dretvi, sinkronizacijski mehanizmi. Načini dodjele procesora dretvama. Uvažavanje vremenskih ograničenja. Hijerarhija spremničkog prostora. Dodjeljivanje radnog spremnika. Svojstva pomoćnih spremnika. Virtualni spremnički prostor. Datotečni podsustav. Pouzadni diskovni podsustavi. Komunikacija između procesa. Model korisnika i poslužitelja. Sučelje za primjenske programe

Operacijski sustavi II
Analiza određenosti sustava zadataka u računalnim sustavima. Komunikacija između procesa u raspodijeljenim sustavima. Razmjena poruka, pozivi udaljenih procedura, dijeljeni raspodijeljeni spremnički prostor. Globalni logički sat umreženog sustava. Međusobno isključivanje i sinkronizacija u raspodijeljenim sustavima. Mrežni datotečni sustavi. Potpuni zastoj i načini njegova izbjegavanja. Sigurnost umreženih sustava: načini ugrožavanja sigurnosti i mogućnosti uvećanja stupnja sigurnosti. Osnove kriptografije. Kriptosustavi s tajnim i javnim ključevima. Sigurnosni protokoli.

Analiza i projektiranje računalom
Uloga računala u analizi i projektiranju tehničkih objekata i sustava. Načini opisivanja objekata i sustava. Klasifikacija modela sustava po obliku i složenosti. Pregled programa analize i projektiranja. Algoritmi za rješavanje linearnih sustava. Ubrzavanje postupaka izračunavanja. Dekompozicijski postupci, uvođenje paralelizma u izračunavanjima. Analiza linearnih i nelinearnih dinamičkih sustava. Analiza stabilnosti i kaotičnosti sustava. Ocjena uporabivosti postupaka sa stanovišta složenosti, točnosti i konvergencije. Postupci optimiranja, formalni opis zadatka optimiranja, uporabivi postupci nelinearnog optimiranja. Uporaba postupaka neuroračunarstva, neizrazitog izračunavanja i evolucijskog izračunavanja pri analizi i sintezi sustava.

Poslijediplomska nastava

Procesi u računalnim sustavima
Programi, programski zadaci, procesi i dretve u računalnim sustavima. Parcijalno uređenje sustava zadataka. Problem određenosti u sustavu zadataka. Globalni sat i međusobno isključivanje u raspodijeljenim sustavima. Problem potpunog zastoja. Metode otkrivanja, izbjegavanja i otklanjanja potpunog zastoja. Međuprocesna komunikacija u raspodijeljenim sustavima. Razmjena poruka, poziv udaljenih procedura i sustavi s raspodijeljnim dijeljenim spremnikom. Problem određenosti u dijeljnom spremničkom prostoru.

Algoritmi u sustavima upravljanja
Procesi u ugrađenim računalnim sustavima. Usporedba sekvencijskih i reakcijskih programa. Svojstva reakcijskih programa: periodno i sporadično izvođenje zadataka. Tipični algoritmi za ostvarivanje funkcija vođenja, upravljanja, regulacije, nadzora i prikupljanja mjernih podataka. Algoritmi zasnovani na neizrazitom izračunavanju i neuroračunarstvu i evolucijskim postupcima. Kaotično ponašanje dinamičkih sustava. Analiza vremenskih nizova.