Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Bibliografija
Znanstveni interesi


Anna Alajbeg

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Odgojne znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu
Ulica:Teslina 6
Grad:Split 21000
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: