Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Ivan Habuš - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Amino-beta-laktami - intermedijari u sintezi biološki interesantnih spojeva