Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Bibliografija
Znanstveni interesi


Dalibor Bužić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Informacijske i komunikacijske znanosti
Akademski stupanj: Dipl. inf.
Zvanje: Predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Visoka škola za informacijske tehnologije
Ulica:Klaićeva 7
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: