Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Bojan Babin

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Odgojne znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet
Ulica:Poljička cesta 35
Grad:21000 Split
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: