Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Bojan Babin - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Kineziološki fakultet
Sveučilište u Splitu
Split
Hrvatska
2013 - 2019
Doktor društvenih znanosti iz znanstvenog polja kineziologije

 
Kineziološki fakultet
Sveučilište u Splitu
Split
Hrvatska
2007 - 2012
Magistar kineziologije

 
Nije specificirano