Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Bojan Babin - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Modaliteti rada u kineziološkoj edukaciji, rast i razvoj te kinantropološka obilježja djece i učenika