Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Osobni podaci


Deša Karamehmedović

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Ekonomija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti Dr. Milenka Brkića
Ulica:Kraljice Mira 3A
Grad:88266 Međugorje
Država:
Bosna i Hercegovina
Brojevi telefona:Tel. +387 (0)36/651-828
E-mail adresa: