Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Osobni podaci


Lidija Barišić Bogišić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Povijest
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši stručni savjetnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: