Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Osobni podaci


Lidija Barišić Bogišić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Multikulturalna društva, etnokonfesionalne zajednice na području Slavonije i Srijema, historijska demografija, raspad Austro-Ugarske i stvaranje Kraljevine SHS s obzirom na položaj neslavenskog stanovništva u Srijemu.

Ekspertiza: Vukovarska etnokonfesionalna prošlost od kraja 18. do sredine 20. stoljeća.