Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Osobni podaci


Damir Ribić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Ekonomija
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
Ulica:Matije Gupca 78
Grad:33000 Virovitica
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 033/492-250
E-mail adresa: