Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Osobni podaci


Ivica Klinac

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Ekonomija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Stručni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: