Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija
Repozitorij dokumenata


Meri Mirošević Anzulović

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Kemijsko tehnološki fakultet u Splitu
Ulica:Teslina 10/V
Grad:21000 Split
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 021/329-420
E-mail adresa: