Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Biografija
Osobni podaci


Josip Silić - Biografija

Jedan je od najsvestarnijih hrvatskih kroatista jezikoslovnog usmjerenja. Autor je mnogobrojnih radova iz gramatike, leksikologije i standardologije hrvatskoga književnog jezika. Poznat je kao vrstan pisac udžbenika hrvatskog jezika za srednje škole i kao koautor "Pravopisa hrvatskoga jezika".Također je autor jezikoslovnog djela "Hrvatski računalni pravopis (uz računalni program spelling-checker).
Rođen u Milašima (Donje Jelenje)