Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Biografija
Osobni podaci


Josip Silić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1976
doktorat

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1971
magisterij

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1961
dodiplomski