Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Biografija
Osobni podaci


Josip Silić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

IZRADA PRIRUČNIKA ZA STUDIJ HRVATSKOG JEZIKA NA FILOZOFSKIM I SLIČNIM FAKULTETIMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU

KONTRASTIVNO PROUČAVANJE HRVATSKOG JEZIKA PREMA STRANIM JEZICIMA

Tekstološki i pragmalingvistički opisi hrvatskoga jezika