Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Biografija
Osobni podaci


Josip Silić - Zaposlenja

Filozofski fakultet u Zagrebu
Odjel / Odsjek: Odsjek za kroatistiku

 
Funkcija: izvanredni profesor
Trajanje: 1980 - 1986
Opis posla: na Odsjek za kroatistiku
 
Funkcija: docent
Trajanje: 1975 - 1980
Opis posla: na Odsjek za kroatistiku
 
Funkcija: asistent
Trajanje: 1961 - 1975
Opis posla: na Odsjek za kroatistiku
 
Funkcija: redoviti profesor
Trajanje: 1986 -
Opis posla: na Odsjek za kroatistiku
 

Ustanove u kojima je znanstvenik zaposlen