Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Josip Senečić - Biografija

Prof. dr. sc. Josip Senečić, rođen je 07. srpnja 1939. godine u Vinkovcima gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1961., magistrirao na istom fakultetu 1971.g., a 1973. stječe također na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu znanstveno zvanje 'doktor znanosti' obranivši doktorsku disertaciju pod naslovorn 'Planiranje marketinške strategije'. Radni vijek ostvaruje najprije u okviru Zavoda za tržišna istraživanja Zagreb gdje od 1972 do 1975. obavlja funkciju zamjenika
direktora.

Godine 1975. zapošljava se na Fakultetu za vanjsku trgovinu u zvanju izvanrednog profesora. U periodu od 1980. do 1982.g. obavlja funkciju dekana Fakulteta. Od 1982. radi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na kojem je 1985.g. izabran u zvanje redovitog profesora. Autor je brojnih članaka, tekstova i knjiga s područja marketinga, turističkog marketinga i ekonomsko-tehničke suradnje s inozemstvom.