Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Josip Senečić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1973
Doktor društvenih znanosti na smjeru ekonomije

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1971
Magistar društvenih znanosti na smjeru ekonomije

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1961
Diplomirani ekonomist