Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Zlatko Matijević - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1993.
Doktor znanosti

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1985.
Magistar znanosti na smjeru nacionalne povijesti novog vijeka

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1979.
Prof. povijesti

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1977.
Prof. filozofije