Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Vladimir Jurić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi

Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima