Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Vladimir Jurić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Didaktika, kurikulum suvremene škole