Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Antun Galović - Biografija

Dr. sc. Antun Galović rođen je 27. 04. 1950. u Sikirevcima (bivša općina Slavonski Brod), gdje završava osnovnu školu. Srednju tehničku školu strojarskog smjera pohađao je u Bosanskom Šamcu i sve je razrede završio s odličnim uspjehom.

Godine 1969. maturirao je također s odličnim uspjehom, te se iste godine, nakon položenog klasifikacijskog ispita, upisuje na konstruktorski odjel Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Studij strojarstva, termotehnički smjer, završio je s prosječnom ocjenom vrlo dobar i diplomirao je u lipnju 1974. Tijekom zadnje tri godine studija bio je demonstrator na Katedri za matematiku.

Za vrijeme studija dva puta je boravio na industrijskoj praksi u SR Njemačkoj. Od 01. 10. 1974. zaposlen je na FSB- u Zagrebu u svojstvu stalnog asistenta na Katedri za termotehniku i procesnu tehniku na predmetu Nauka o toplini. Na poslije diplomski studij upisuje se 1975 godine, te nakon svih odslušanih i položenih ispita, radi magistarski rad pod nazivom "Temperaturno polje kod zavarivanja", kojeg je obranio u studenom 1979 godine. U srpnju 1985. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: "Prilog izmjeni topline između fluidizirane kupke i uronjene čvrste stijenke", također na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. U zvanje docenta izabran je u siječnju 1986. godine, a u zvanje izvanrednog profesora u ožujku 1991. godine, te u zvanje redovitog profesora izabran je u veljači 1998. godine, za znanstvenu disciplinu Nauka o toplini.

Savjet FSB dodijelio mu je 1985. medalju za doprinos unapređenju nastave iz Nauke o toplini, a 1999. godine dobitnik je prestižne Sveučilišne nagrade "Fran Bošnjaković".

Od 1992. godine voditelj je Katedre za toplinu i toplinske uređaje.

Govori i piše njemački a služi se i engleskim jezikom.

Oženjen je i otac je dviju kćeri.

Linkovi:
http://www.fsb.hr/terma/galovic_bibliografija.htm