Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Antun Galović - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Intenziviranje izmjene topline na izmjenjivačkim površinama

Izmjena topline i mase u fluidiziranom sloju

Numeričko modeliranje konvekcijsko difuzijskih procesa s promjenom faza