Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Luka Sopta - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Univerza v Ljubljani
Ljubljana
Slovenija
1976. - 1985.
Doktor znanosti

 
Prirodoslovno-matematički fakultet - Matematički odjel
Sveučilište u Zagrebu
1969. - 1976.
Magistar znanosti, smjer primjenjena matematika

 
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1969.
Diplomirani inženjer fizike, smjer teorijska fizika